Jsme lidé různí

Každý člověk je jiný, to víme všichni bez rozdílu, a každý tím pádem vyžaduje i jiné zacházení, aby byl v pohodě nejen on sám, ale i všichni kolem něj. Velmi dobře to znají například pedagogové, kteří když se postaví před třídu plnou dětí, musejí dokázat rozumně vyjít s každým jednotlivcem i třídou jako celkem. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby pro ně typologie osobnosti byla naprostou součástí jejich každodenní práce. Pokud zůstaneme ještě u učitelského povolání, je o to složitější, že učitel musí zvládnout komunikaci nejen s žáky, ale také s jejich rodiči, což může být mnohdy ještě komplikovanější. Jeho nadřízení také oplývají různými vlastnostmi a vzorci chování a je potřeba samozřejmě vyjít i s nimi.

Učitelům

Přestože se pedagogové s typologií osobnosti setkávají již při svém studiu na vysoké škole v rámci předmětu psychologie, je dobré, aby si tuto záležitost čas od času připomněli. Virtuální kurz Františka Hroníka, klinického psychologa s psychoterapeutickým vzděláním a praxí, je jedinečnou příležitostí, jak si osvěžit a připomenout své vědomosti a v dané oblasti se zdokonalit – jak porozumět jiným i sami sobě.